Steegen Myriam

Informatie
Aard praktijk:
Geslacht:
Voorstelling werkzaamheden

Ik ben Myriam. Ik ben 46 jaar en reeds geruime tijd werkzaam binnen de bijzondere jeugdbijstand waar ik ondersteuning biedt aan sociaal kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Ik ben sinds juni afgestudeerd als seksuologisch hulpverlener en zou graag mijn opgedane kennis omzetten in de praktijk.
Wie vragen, problemen,... heeft in verband met seksualiteit mag met mij contact opnemen.
Ik bel je dan voor een verkennend gesprek waarin we concrete verdere afspraken zullen maken.

Myriam

Opleidingen
Basisopleiding:
Vormen van seksuologische werkzaamheden
Voor wie?
Specialisatie in seksuologische problematieken
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.

Locatie

3130 Betekom
België
BE
Location

logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.