Seksuologische Hulpverlening

Foto
Informatie
Aard praktijk:
Geslacht:
Talen:
Voorstelling werkzaamheden

Ik ben je gids in de opleiding seksuologische hulpverlening.
In zijn dagdagelijkse hulpverleningspraktijk wordt de sociaal (gezondheids)werker, hulpverlener, opvoeder, verpleegkundige en leerkracht meermaals geconfronteerd met thema’s die te maken hebben met seksualiteit, seksuele opvoeding en liefdesrelaties.Goede begeleiding bij seksuele en relationele problemen vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de deskundige hulpverlener

Wil je ook graag seksuologische hulpverlener worden. Mits het bezit van een basisdiploma van minimaal bachelor in een sociale, paramedische of pedagogische richting kan je in één jaar het postgraduaatsgetuigschrift van seksuologische hulpverlener behalen.
De lessen gaan door op de campus UCLL in Diepenbeek, elke woensdagavond van 18u-21u30. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Adres : UCLL Groep Gezondheid en Welzijn Bachelor Orthopedagogie Universitaire campus Diepenbeek Agoralaan Gebouw B bus 7, 3590 Diepenbeek, België.
In de cafetaria zijn er ’s avonds broodjes en koude en warme dranken te verkrijgen.
Lesgevers zijn allen deskundigen met een academische seksuologische opleiding en actief in therapie en hulpverlening op seksuologisch vlak.

Meer info in bijlage.
Meer info http://www.ucll.be/postgraduaatseksuologischehulpverlening

Opleidingen
Basisopleiding:
Toelichting opleidingen en bijscholingen

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners met minimaal een bachelor opleiding in een menswetenschappelijke richting (België) of hbo-vooropleiding (Nederland) zoals maatschappelijk werkers, (gespecialiseerde sociaal) verpleegkundigen, (bekken) fysiotherapeuten en ergotherapeuten, sociaal pedagogisch hulpverleners/ professionele opvoedersbegeleiders, leerkrachten met begeleidingsfunctie in het onderwijs,… die zich willen verdiepen in de thematiek en vragen en problemen van cliënten/patiënten met betrekking tot hun relaties en seksualiteit.

Twijfel je of je in aanmerking komt. Mail naar de coördinator Gerard Gielen gerard.gielen@ucll.be

Lidmaatschappen beroepsorganisaties

Je kan geassocieerd lid worden van de Vlaamse Vereniging van Seksuologen en de Nederlandse vereniging van seksuologen (is aangevraagd voor Nederland) Voor Vlaanderen : http://www.seksuologen-vlaanderen.be/?page_id=49

Vormen van seksuologische werkzaamheden
Meer info seksuologisch werk

Met dit extra diploma kan je in heel diverse sectoren gespecialiseerd advies geven inzake seksuologische hulpverlening. Deze opleiding stelt de hulpverlener in staat om seksualiteit en relaties op een adequate wijze ter sprake te brengen in zijn/haar werksituatie en in te gaan op vragen en problemen van de cliënten op seksuologisch en relationeel gebied.

De opleiding biedt geen diepgravende uitwerking van seksuologische problematieken maar biedt de noodzakelijke theoretische en praktische achtergronden om in voorkomende situaties deskundig te reageren en advies te geven, beperkte counseling te doen en in voorkomend geval adequaat door te verwijzen naar meer in de problematiek gespecialiseerde hulpverleners.

Voor wie?
Specialisatie in seksuologische problematieken
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Specialisatie methodiek van behandeling
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Kostprijs

De opleiding postgraduaat seksuologische hulpverlening kost 980 euro. Je kunt deze niet betalen met opleidingscheques tenzij in een trajectbegeleiding van de VDAB. Educatief verlof is wel mogelijk.

Locatie

UC Leuven Limburg Groep Gezondheid en Welzijn Campus Diepenbeek
Agoralaan gebouw B bus 7
3590 Diepenbeek
België
Telefoonnummer: +32 (0) 11 180 700
BE
Location

logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.