Prossé Jeroen

Informatie
Aard praktijk:
Geslacht:
Talen:
Voorstelling werkzaamheden

Seksuoloog klinkt exotisch. Het roept vragen op.
Wat is het nu eigenlijk?
Seksuologische begeleiding bestaat uit 3 delen:
Psychoeducatie
Oefenprogramma's
Psychotherapie

In essentie wordt er geprobeerd de relationele, emotionele en seksuele vaardigheden te versterken.

Dit kan door juiste informatie te geven, meningen bij te stellen en nieuw gedrag een kans te geven.
Het betekent soms een nieuwe kijk op een relatie, een partner of seksualiteit.
Of soms een uitnodiging om stil te staan bij wat je zelf nodig hebt.

Zorgen die worden begeleidt gaan van:
verminderde/ geen zin/verlangen in seks, erectiestoornissen, premature ejaculatie, pijn bij het vrijen, twijfels over de geaardheid, ontrouw, ruzies tussen partners, kortom alles dat te maken heeft met seksualiteit en relaties.

Opleidingen
Basisopleiding:
Lidmaatschappen beroepsorganisaties

Vlaamse Vereniging voor Seksuologen
BaTP² (Beroepsvereniging Bachelors Toegepaste Psychologie)

Vormen van seksuologische werkzaamheden
Voor wie?
Specialisatie in seksuologische problematieken
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Specialisatie methodiek van behandeling
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Kostprijs

50 euro voor sessie 50 minuten (individueel)
60 euro voor sessie 60 minuten (koppeltherapie)

Locaties

Groepspraktijk de Cocon
Averboodsebaan 19
2431 Veerle
België
Telefoonnummer: 0474727228
BE
Huisartsenpraktijk Meerlaar
Meerlaarstraat 62
2430 Laakdal
België
Telefoonnummer: 047472228
BE
Location

logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.